Polære og upolære molekyler


Intermolekylære bindinger - screencast


Super-hydrofobe overflader


chemcat_polarbond.jpgchemcat_ionic bond.jpgchemcat_van der waal.JPG