Drivhuseffekten - the basics


Klimaudfordringer i Danmark


Jordens strålingsbalance - Plancks strålingslov (Sort-legeme stråling)


Problem: Køer udleder methan (19:34)


Problem: Is smelter i Sibirien


Problem: Grønlandspumpen